Page content Site navigation
ELIEMENTAL - Developing enterprise in your community ELIE on Facebook ELIEMENTAL Homepage ELIEMENTAL on Twitter
Home > About the Project > Polish Translation of Home Page

Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych w Twojej społeczności

 

 

 


 

Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo nad tym by rozwinąć swoje przedsiębiorcze umiejętności ? Zwiększyć swoje szanse na zatrudnienie? Założyć własną firmę? ELIEMENTAL jest projektem badawczym finansowanym ze środków Unii Europejskiej. Jego celem jest wsparcie i praca z osobami, którym bariery indywidualne i społeczne utrudniają lub uniemożliwiają podjęcie pierwszych kroków w kierunku rozwoju własnej działalności gospodarczej.

ELIEMENTAL jest oparty na rezultatach wcześniejszego projektu ELIE.  W projekcie tym zidentyfikowano, że wiele osób, które chcą być przedsiębiorcze powstrzymuje przed działaniem szereg barier pojawiających się w ich życiu oraz najbliższym otoczeniu.

 

Education and Culture Lifelong Learning Programme
© 2013 ELIEMENTAL Project
This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.