обучение

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ELIE 2.0.
КОЙ МОЖЕ ДА СТАНЕ КОУЧ ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЩНОСТТА?
ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР ЗА СЪИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
ТОЧКИ НА ДОСТЪП В ОБЩНОСТТА
SWOT АНАЛИЗ
PHOTO-VOICE АНАЛИЗ
Насоки за бизнес в общността