обучение

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТ ELIE 2.0.
ТОЧКИ НА ДОСТЪП В ОБЩНОСТТА
SWOT АНАЛИЗ
PHOTO-VOICE АНАЛИЗ
Насоки за бизнес в общността