trening

OPIS PROJEKTU ELIE 2.0
KTO MOŻE BYĆ TRENEREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ?
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA WSPÓŁBADACZY
PRZEWODNIK PO KANAŁACH DOTARCIA DO SPOŁECZNOŚCI
ANALIZA SWOT
ANALIZA PHOTOVOICE
Przewodnik przedsiębiorczoś ci społecznej