trening

OPIS PROJEKTU ELIE 2.0
KTO MOŻE BYĆ TRENEREM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ?
PRZEWODNIK PO PROWADZENIU I ANALIZIE WYWIADÓW Z WŁAŚCICIELAMI MAŁYCH FIRM
WARSZTATY SZKOLENIOWE DLA WSPÓŁBADACZY
PRZEWODNIK PO KANAŁACH DOTARCIA DO SPOŁECZNOŚCI
ANALIZA SWOT
ANALIZA PHOTOVOICE
Przewodnik przedsiębiorczości społecznej